auf Deutsch                  


W dniu 20 lipca 2017 Zenona Choderny-Loew ukończyła 4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne na Uniwersytecie Rzeszowskim z wynikiem bardzo dobrym! Serdecznie gratulujemy!W dniach od 3 do 20 lipca odbywała się w Rzeszowie kolejna, dziewiętnasta już edycja 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego, wyjątkowej formy kształcenia choreografów z całego świata w zakresie prowadzenia polonijnych zespołów folklorystycznych.

Studium objęte jest patronatem Senatu RP i organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ we współpracy Uniwersytetem Rzeszowskim. Aby uzyskać Dyplom Instuktora Tańców Polskich każdy uczestnik musi przez cztery kolejne lata przyjechać do Polski, by w trakcie ponad 680 godzin zajęć uzyskać zaliczenia z ok. 60 przedmiotów, a na ostatnim czwartym roku obronić pracę dyplomową i zdać egzamin z kompozycji wybranego tańca polskiego. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych choreografów polskich tańców regionalnych i narodowych, entografów i muzyków, ekspertów polskiej sekcji CIOFF oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Absolwenci Studium posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych oraz uprawnienia do tworzenia choreografii i programów artystycznych opartych na polskiej kulturze ludowej. Dzięki zdobytej wiedzy są znakomitymi ambasadorami i animatorami kultury polskiej w środowiskach polonijnych.

W gronie dziesięciu tegorocznych absolwentów Studium znalazła się również Zenona Choderny-Loew, kierownik i choreograf Polskiego Zespołu Folkorystycznego POLONEZ z Darmstadt w Niemczech. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową „Obrzęd weselny na Kaszubach“ pod kierunkiem mgr. Marka Czarnowskiego oraz zaprezentowała układ choreograficzny suity kaszubskiej. Serdecznie gratulujemy ukończenia studium. Życzymy, by koniec tego ważnego i trudnego życiowego etapu, jakim jest uzyskanie dyplomu, był początkiem wielu kolejnych wspólnie zrealizowanych i dających dużo satysfakcji programów taneczno-woklanych Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ Darmstadt.

 


 
Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. Darmstadt