auf Deutsch                  


Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ działa jako zarejstrowane stowarzyszenie użyteczności publicznej 'Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.' z siedzibą w Darmstadt w Niemczech. Cele statutowe stowarzyszenia to upowszechnianie języka polskiego, polskiej kultury i folkloru. Cele te są realizowane w szczególności poprzez edukację muzyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, szerzenie języka polskiego, polskiego tańca ludowego oraz polskich pieśni i muzyki ludowej w formie występów podczas festynów i spotkań międzynarodowych.

Możecie Państwo wesprzeć finansowo zespół POLONEZ dokonując wpłaty darowizny na konto bankowe:

Stowarzyszenie:   Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.
Nazwa banku:   Sparkasse Darmstadt
BIC-/SWIFT-Code:   HELADEF1DAS
IBAN-Numer:   DE46 5085 0150 0000 7699 83

Kwota darowizny może zostać odliczona przez Darczyńcę od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu z niemieckim urzędem finansowym podatku dochodowego, a dzięki Państwa ofiarności zespół POLONEZ będzie miał możliwość zaśpiewania i zatańczenia dla wszystkich miłośników polskiego folkloru występując w pięknych polskich strojach ludowych.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!


 


 
Polnische Folkloregruppe POLONEZ Darmstadt e.V.