auf Deutsch                  


W ustawie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z roku 2002-go czytamy:

„Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim, dzień 2 maja ustanawia się Dniem Polonii i Polaków za granicą.”

Ustawa nie precyzuje terminu Polonia, który to rozpropagowany został najprawdopodobniej dzięki pieśni „Marsz Polonii” zwanej wcześniej „Pieśnią Polaków”, wywodzącej się od „Mazurka Dąbrowskiego”. Powstała w końcu XIX w. na kontynencie amerykańskim pieśń zaczynała się pierwotnie słowami: „Jeszcze Polska nie zginęła, choć my za morzami”, a kończyła: „Amerykę rzucim i do Polski wrócim”. Obecnie pieśń ta wykonywana jest podczas uroczystości patriotycznych.

Według różnych szacunków, poza granicami ok. 38 milionowej Polski żyje obecnie ok. 20 milionów Polaków, z czego w Stanach Zjednoczonych Ameryki ok. 10 milionów (ok. 3% ludności kraju), a w Niemczech ok. 2 milionów (ok. 2 % ludności kraju). Według danych zawartych w publikacji "Aspekty życia polskiego w Darmstadt" autorstwa dr. Petera Olivera Loew z Deutsches-Polen Institut w prawie 140 tysięcznym Darmstadt mieszka ok. 1500 osób z wyłącznie polskim obywatelstwem oraz prawie drugie tyle osób z podwójnym obywatelstwem polsko-niemieckim.
Szczęśliwie żyjemy w czasach, w których o patriotyźmie i przywiązaniu do polskości nie świadczy już wyłącznie przelana w boju za ojczyznę krew. Jak długo kraj i ludzie w nim mieszkający mogą cieszyć się wolnością - w tym wolnością wyboru – miarą patriotyzmu jest nasze zachowanie w sytuacjach dnia codziennego: nauka języka polskiego, podtrzymywanie tradycji i kontaktów z krajem, udział w głosowaniach politycznych, akcjach społecznych i charytatywnych, eliminowanie stereotypów poprzez własne świadectwo i propagowanie wiedzy o kraju pochodzenia, jego kulturze, historii i symbolach narodowych.

Dzień drugi maja to od 2004 r. również Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Datę tego święta państwowego wybrano nie przypadkowo co najmniej z dwu powodów: W dniu drugiego maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa i na Reichstagu w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie drugiego maja zdejmowano po pierwszym maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

Prezydent Rzeczpospolitej rokrocznie apeluje o uczczenie Święta Flagi, zachęca do wywieszania w tym dniu polskiej flagi lub wykonania kokardy narodowej. Za poprawną heraldycznie uważa się kokardę o wymiarach ok. 4 do 6 cm składającą się z dwu okręgów: białego centralnego oraz okalającego go czerwonego. Kokarda symbolizuje białego orła na czerwonej tarczy herbowej. W początkowym okresie III Rzeczpospolitej kokarda narodowa często mylona była z kotylionem. Tymczasem kotylion to ozdoba odgrywająca istotną rolę w tańcu kotylionowym. W trakcie tego tańca-zabawy w rytmie walca wiedeńskiego wodzirej rozdziela między tancerzy i tancerki kotyliony. Zabawa, nierzadko „ustawiona” przez wodzireja, polega na tym, aby posiadacze jednakowych kotylionów odnaleźli się na sali i tańczyli ze sobą w parze.
Polecamy również:

Gdy człek w polski taniec stanie...
Zaliczany do polskich tańców narodowych Polonez powstał na przełomie XVI i XVII wieku i tańczony był na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi czy też starszyźnie... czytaj dalej

Abośmy to jacy tacy, ino chłopcy Krakowiacy...
Krakowiak to obok Poloneza, Mazura, Kujawiaka i Oberka jeden z pięciu polskich tańców narodowych. Ten żywiołowy, skoczny taniec wywodzi się z muzyki ludowej... czytaj dalej

Przyszliśmy tu po dyngusie...
Śmigus-dyngus to pierwotnie dwa odrębne, słowiańskie obyczaje wywodzące się najprawdopodobniej jeszcze z wierzeń pogańskich.... czytaj dalej
 


  
Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. Darmstadt