auf Deutsch                  


Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ działa od roku 2012 jako zarejstowane w Darmstadt stowarzyszenie użyteczności publicznej pod nazwą 'Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.' reprezentowane przez dwuosobowy zarząd, stanowiący kadrę zespołu:
 
 
  założycielka zespołu,
  przewodnicząca stowarzyszenia,
  kierownik i choreograf zespołu,
  prowadzi zajęcia dydaktyczne,
  reprezentuje zespół


  założyciel zespołu
  członek zarządu - skarbnik
  organizacja zajęć i strategia rozwoju,
  promocja i reprezentacja zespołu

 

Moje doświadczenia zawodowe związane są z językiem jako narzędziem komunikacji, a moją największą życiową pasją jest taniec. Od dzieciństwa uczestniczyłam w szkolnych chórach i grupach tanecznych, przez wiele lat z tańczyłam w Zespole Pieśni i Tańca NEPTUN przy Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Stale podnoszę swoje umiejętności taneczne i choreograficzne. W roku 2017 ukończyłam 4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie uzyskujac na Uniwersytecie Rzeszowskim dyplom Instruktora Tańców Polskich.

Prowadząc Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ w Darmstadt pragnę podzielić się moją wiedzą teoretyczną i praktyczną o polskim folklorze, stworzyć możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym do rozwijania własnych pasji oraz działania na rzecz wspólnoty, nie zapominając o dobrej zabawie.

~Zenona Choderny-Loew
 


 
Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. Darmstadt